Γλύπτρια

Το γλυπτό, κλασσικό ή μοντέρνο, κατακτά το χώρο με τη δυναμική του φόρμα και την ευαισθησία του. Η γλυπτική αποπνέει ενέργεια. Δανείζεται την ένταση που υποβάλλει την κίνηση.